Reglement carnavalsoptocht Klompengat

PDF-versie van het reglement carnavalsoptocht Klompengat kan HIER worden gedownload.

 

 1. DE OPTOCHTCOMMISSIE

De optochtcommissie heeft als doel de carnavalsoptocht, die op carnavalszondag door het Klompengat zal trekken, in goede banen te leiden.

Leden Optochtcommissie:

 • PETER HUIJBREGTS
 • ANNE CONNEELY
 • MARIJKE VERMEULEN
 • DYONNE WILTING
 •  MADELEINE GRANDIEK

Het algemene mailadres van de optochtcommissie is: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De commissie werkt nauw samen met het bestuur van de Karnavalsfederatie Best, Politie, de Brandweer en de gemeente Best.

 

 1. VERZEKERING

Ondanks uw aandacht voor de veiligheid dient u een WA-verzekering af te sluiten. Een ongeluk zit in een klein hoekje en u bent dus altijd zelf verantwoordelijk.

 

 1. INDELING DEELNEMERS

De deelnemers worden ingedeeld in zes categorieën:

 1. GROTE WAGENS: Hieronder wordt verstaan een wagen, aanhanger of oplegger, die getrokken wordt door een trekker/tractor of personen, met een lengte van 8 meter of meer starre combinatie.
 2. KLEINE WAGENS: Hieronder wordt verstaan een wagen, aanhanger of oplegger, die getrokken wordt door een trekker/tractor of personen, met een maximale lengte van 8 meter starre combinatie.
 3. GROTE LOOPGROEPEN: Personen zonder wagen, aanhanger of oplegger, zoals onder A. of B. genoemd en bestaande uit 11 personen of meer.
 4. KLEINE LOOPGROEPEN: Personen zonder wagen, aanhanger of oplegger, zoals onder A. of B. genoemd en bestaande uit 3 t/m 10 personen.
 5. INDIVIDUELEN: Eenlingen of duo’s.
 6. JEUGD: alle deelnemers tot 16 jaar

 

4. OPGAVE

De deelnemers aan de categorieën wagens en loopgroepen dienen zich via de website maar uiterlijk tijdens het Bouwersbal op te geven. Bij de inschrijving dient het volgende te worden vermeld:
− Naam vereniging/groep
− Contactpersoon/adres en telefoonnummer
− Eventuele bouwplaats voor wagens
− Idee c.q. motto en een korte omschrijving daarvan (voor de jury)
− Aanwezigheid van wel/geen eigen muziekinstallatie

Individuele deelnemers kunnen zich ook nog opgeven op de carnavalszondag op het Wilhelminaplein tot uiterlijk 12.30 uur bij de Optochtcommissie.

OPGAVEN DIE TE LAAT BINNENKOMEN, KOMEN NIET VOOR JURERING IN
AANMERKING. HET IS NIET TOEGESTAAN ZONDER INSCHRIJVING DEEL TE NEMEN AAN DE OPTOCHT!

INSCHRIJFGELDEN:

 • Categorie A: € 25,00
 • Categorie B: € 25,00
 • Categorie C: € 20,00
 • Categorie D: € 15,00
 • Categorie E: € 5,00
 • Categorie F: geen inschrijfgeld
 1. SPONSORING EN RECLAME

Sponsoring:
Sponsoring kan alleen worden toegestaan voor wagens en grote loopgroepen. Het bord waarop de naam van de sponsor is vermeld mag maximaal 1 meter lang zijn en 50 cm hoog. Er mag maar 1 sponsor en 1 bord per wagen of groep zijn. Dus aan de voor- of achterkant, maar geen 2 aan de zijkanten. Men is vrij in de keuze van de tekst.

Reclame:
Wagens of groepen, die zich als zodanig hebben opgegeven en die een andere vorm van reclame voeren zullen een zelfde bijdrage moeten betalen als de reclamewagens. De optochtcommissie ziet toe op de naleving van deze regels.

 1. ALGEMENE OPMERKINGEN

- Probeer met uw wagen of loopgroep een idee/motto zo carnavalesk mogelijk uit te beelden.
- Kwets niemand persoonlijk. Speel op de bal, niet op de persoon.
- Benoem een man of vrouw die verantwoordelijk is voor de wagen of groep en maak hem/haar bekend bij de optochtcommissie.
- Maak teksten zo kort mogelijk. Lange teksten worden niet gelezen door het publiek.
- Gebruik duidelijke en grote letters. 

Alcohol is niet toegestaan!!!!!

Het gebruik van- of het zichtbaar aanwezig hebben van alcoholhoudende dranken door deelnemers aan de optocht is niet toegestaan!!!!

Wanneer men zich hier niet aan houdt kan de optochtcommissie beslissen om onmiddellijk tot uitsluiting over te gaan.

Verdere spelregels:

 • Bij gebruik van confetti: Geen plastic of zilverfolie. Dit verteert niet en verstopt de rioleringen. Tevens is het verboden restafval op straat te deponeren.
 • Gezien de veiligheid van de (kleine) toeschouwers is het verboden om snoep te strooien vanaf de wagen. Uitdelen mag wel.
 • Uitbeeldingen en optredens waarbij de groep stilstaat dienen van korte duur te zijn. MAXIMAAL 1 MINUUT. Dit voorkomt stilstaan van de hele optocht en/of grote   gaten, wat hinderlijk is voor zowel de overige deelnemers als voor het publiek. Ook    wordt hiermee gevaarlijke situaties voorkomen door overstekende automobilisten en    fietsers in de gaten die ontstaan.
 • In alle gevallen dienen deelnemers de aanwijzingen van de optochtcommissie, politie, brandweer en GGD op te volgen.

 

 1. REGLEMENT VEILIGHEID WAGENS EN VOERTUIGEN
 • In overleg met de gemeente Best zijn regels opgesteld in verband met de veiligheid. Deze regels dienen te allen tijde te worden nagekomen om uitsluiting van deelname te voorkomen:

  • De hoogte van enige uitbeelding mag niet hoger zijn dan 6,50 meter gemeten vanaf de straat, de breedte mag maximaal 4,10 meter zijn en de lengte maximaal 15,00 meter   starre combinatie bedragen.
  • Alle wagens en trekkers met wielen groter dan 23 inch= 58 cm en een gewicht groter dan 750kg dienen op een deugdelijke manier aan de voor -, achter – en zijkanten dicht te zijn      zodat de wielen worden afgeschermd, waarbij aan de onderzijde een vrije ruimte aanwezig      moet zijn van minimaal 25 tot maximaal 35 centimeter.
  • De maximaal toegestane hoogte van enige uitbeelding als hierboven genoemd is niet van toepassing indien gebruik wordt gemaakt van een schuif- en/of kantelmechanisme, maar      mag dan niet hoger zijn dan 8 meter en binnen redelijke tijd terug te brengen naar      maximaal 6,50 meter.
  • Alle wagens dienen op een deugdelijke manier aan het trekkende voertuig te worden bevestigd.
  • Bij grote wagens (gemotoriseerd, zwaarder dan 750 kilogram en/of wielen groter dan 23 inch= 58 cm) dienen minimaal 4 begeleiders aanwezig te zijn; op iedere hoek minimaal 1. De      begeleiders moeten duidelijk herkenbaar zijn aan een witte armband om de linkerarm of      een afzonderlijk tenue met het verenigingslogo.
  • De bestuurder van het voertuig dient te allen tijde een goed uitzicht te hebben. Een afwijking hiervan is alleen toegestaan als de vier begeleiders en de chauffeur van de   wagen, gezamenlijk in direct onderling contact met elkaar staan via een elektronisch      communicatiemiddel.
  • Bij wagens waarop personen worden vervoerd dient een deugdelijke railing ter beveiliging te zijn aangebracht. De hoogte van deze railing dient ten minste 80 centimeter te      bedragen.
  • Er mag niet sneller worden gereden dan 15 km/uur (= juridisch stapvoets).
  • Bij gebruik van luchtdrukflessen, compressoren of anderszins dient elke fles of ketel goedgekeurd te zijn. Tevens dienen goedgekeurde slangen, slangklemmen en      reduceerinrichtingen te worden gebruikt. Maximaal toegestane druk is 8 bar.
  • Op elke wagen dient ten minste 1 goedgekeurd draagbaar blustoestel met een inhoud van minimaal 6 liter/kilo aanwezig te zijn, geschikt voor het blussen van branden in brandklasse      A, B en C. Elk ander object, niet zijnde een wagen, dient eveneens van een dergelijk      blusmiddel te zijn voorzien indien gebruik wordt gemaakt van brandbare vloeistoffen en/of      gassen.
  • Het gebruik van open vuur en gasflessen tijdens de optocht is niet toegestaan.
  • Bij gebruik van een generator ter opwekking van elektrische energie dient deze te zijn voorzien van een deugdelijke isolatiebewaking.
  • Er mag maximaal 10 liter brandbare vloeistof als voorraad worden meegevoerd. Deze dient geborgen te zijn in deugdelijke, speciaal daartoe bestemde houders.
  • Met name aan de buitenzijde van een object dient het gebruik van gemakkelijk brandbare materialen (piepschuim, plastic, etc.) zoveel mogelijk te worden beperkt.
  • Indien het trekkende voertuig wordt ingepakt, dient een goede ventilatie van uitlaatgassen aanwezig te zijn.
  • Ontvluchtingsmogelijkheden van zowel bestuurder als passagier(s) dienen te allen tijde gewaarborgd te zijn.

 

 1. NUMMERING

Om de jurering mogelijk te maken ontvangt u van de optochtcommissie een nummer. De volgorde van de optocht wordt bekend gemaakt tijdens het Bouwersbal; daar worden ook de startnummers uitgereikt. Voor loopgroepen en wagens dient één persoon voorop te lopen en het nummer duidelijk zichtbaar te tonen.

 

 1. DE OPTOCHT

A. OPSTELLEN

 • WAGENS: Deze dienen uiterlijk om 12.00 uur opgesteld te staan aan de Koningin Julianaweg Zuid. De chauffeur en begeleiders dienen vanaf die tijd aanwezig te zijn. Zorg dat u uiterlijk 12.45 uur met al uw deelnemers bij de wagens aanwezig bent.  Let op de aanwijzingen van de optochtcommissie.
 • LOOPGROEPEN: Deze stellen zich op bij het Wilhelminaplein. Zorg dat u uiterlijk om 12.30 uur aanwezig bent. Een lid van de groep dient zich bij de optochtcommissie te melden.
 • INDIVIDUELEN: Deze kunnen zich tot 12.30 uur aanmelden bij de optochtcommissie, aanwezig op het Wilhelminaplein. U krijgt dan een nummer toegewezen.
 • RECLAMEWAGENS: Deze stellen zich op in de I. van de Boschstraat achter de LIDL. Aanwezig zijn voor 12.30 uur.

B.VERTREK

Om 13.00 uur start de gehele optocht. Ondertussen komen de wagens vanaf de Koningin Julianaweg Zuid op aanwijzingen van de optochtcommissie naar het startpunt. Hier worden alle deelnemers geformeerd tot de Klompengatse carnavalsoptocht vanaf de uitrit van de parkeerplaatsen op het Wilhelminaplein.

Indien men te laat bij de start verschijnt zal men worden uitgesloten van jurering en prijzengeld.

ROUTE

De route is Koningin Julianaweg, Willem de Zwijgerweg, Prins Bernhardlaan, Oirschotseweg, Hoofdstraat en Dorpsplein.

C. SLOT OPTOCHT

 • Indien u het nodig vindt, houdt u dan zo kort mogelijk maximaal 1 minuut een show voor      het gemeentehuis. Bedenk wel: TIJDENS UW SHOW STAAT DE HELE OPTOCHT STIL!!!
 • Rijd met uw wagens door tot aan de Molenstraat of Nazarethstraat, om verstopping op het Dorpsplein en de Raadhuisstraat te voorkomen.

 

 1. JURY EN PRIJZEN

De jury staat onder leiding van de juryvoorzitter. De juryleden beoordelen onafhankelijk van elkaar. Ze geven punten voor:

* ORIGINALITEIT (0 t/m 20 punten):

Is het idee nieuw, actueel of typisch iets dat slaat op onze gemeente? Is duidelijk wat met het idee bedoeld wordt?

*HET CARNAVALESKE IDEE (0 t/m 20 punten):

Is de uitwerking van het idee speels, beweeglijk, levend, muzikaal, humoristisch? Is het niet kwetsend of aanstootgevend? Wordt het publiek actief erbij betrokken?

*DE UITVOERING/GEDRAG (0 t/m 20 punten):

Hoe is het geheel afgewerkt. Netjes, rommelig, zorgvuldig, nonchalant, kleurgebruik, materiaalgebruik, enz.

*TECHNIEK (0 t/m 20 punten): welke techniek is toegepast, zijn er draaiende of bewegende delen?

 • Voor aanstootgevend-, wangedrag en alcoholgebruik worden punten afgetrokken.
 • Nadrukkelijke reclame is reden tot aftrek van punten. Aanwezigheid van enige reclame op voertuigen e.d. die niet specifiek ten behoeve van de optocht is aangebracht, is geen      nadrukkelijke reclame.
 • Beroep op de juryuitslag is niet mogelijk. Tijdens de evaluatievergadering die de optochtcommissie na de carnavalsdagen met de deelnemers aan de optocht houdt, zal de      jury een en ander toelichten.

Prijsverdeling:

Prijzen Grote Wagens (cat. A) Kleine Wagens (cat. B) Grote loopgroepen (cat. C) Kleine loopgroepen (cat. D) Individuelen (cat. E) Jeugd (cat. F)

  A B C D E F
1e € 100,-- € 100,-- € 75,-- € 30,-- € 17,50,-- € 17,50
2e € 75,-- € 75,-- € 50,-- € 22,50,-- € 12,50,-- € 12,50
3e € 50,-- € 50,-- € 25,-- € 17,50,-- € 7,50,-- € 7,50


Prijsuitreiking

De prijsuitreiking voor de jeugd vindt plaats om 17.00 uur plaats in de Jeugdtent op het Dorpsplein. De prijsuitreiking voor de categorieën A tot en met E vindt plaats om 19.30 uur in de grote tent op het Dorpsplein ( de “Tuuterstent/ Klompengatse feesttent”).

 

 1. SUBSIDIE KWALITEITSVERBETERING

Ter bevordering van de kwaliteit van de optocht is er een subsidieregeling in het leven geroepen om de kosten voor de deelnemers enigszins te drukken. De subsidie bedraagt voor:

  • Wagens (cat. A en B)                    max.  € 125,00
  • Grote loopgroepen (cat. C)           max.  € 75,00
  • Kleine loopgroepen (cat. D)          max. € 50,00
  • Jeugd (cat. F, niet individuelen)    max. € 50,00

De subsidie wordt alleen uitbetaald tegen overlegging van een volledig ingevuld declaratieformulier, verstrekt door de optochtcommissie, waarbij de facturen, nota’s of bonnen op naam van de vereniging dienen te zijn bijgevoegd. De nota’s dienen nadrukkelijk betrekking te hebben op de uitgaven ten behoeve van de optocht, zoals de gemaakte materiaalkosten t.b.v. de optocht. Het is niet bestemd voor persoonlijke aankleding en/of uitgaven. Bij twijfel kunnen declaraties (gedeeltelijk) worden geweigerd. De declaratieformulieren dienen op de evaluatieavond (04 maart 2020, 20.00 uur, locatie wordt later bekend gemaakt) te worden ingeleverd. Het subsidiebedrag zal na controle worden overgemaakt door de penningmeester van de Federatie

 

 1. SANCTIES/BEVOEGDHEDEN OPTOCHTCOMMISSIE

De optochtcommissie is gerechtigd een ieder die wegens wangedrag of het niet opvolgen van aanwijzingen de optocht verstoort of alcoholhoudende dranken gebruikt of zichtbaar bij zich heeft, te verwijderen of te laten verwijderen uit de optocht c.q. deelname hieraan te weigeren.

Ondeugdelijke en onveilige wagens kunnen worden geweigerd.

Groepen/wagens die naar het oordeel van de jury, politie of optochtcommissie kwetsend of aanstootgevend zijn, kunnen ter plaatse worden geweigerd.

 

TOT SLOT

 • BEDENK DAT HET CARNAVAL IS EN DAT PUBLIEK IS GEKOMEN OM TE GENIETEN VAN UW WERK.
 • WIJ WENSEN U VEEL SUCCES EN VOORAL PLEZIER TOE, ZOWEL VOOR U ALS VOOR HET PUBLIEK.