Visie en missie

De Stichting Karnavalsfederatie Best(SKB) heeft als doel het in stand houden van het openbaar carnaval in 't Klompengat. Hiertoe organiseert de SKB een groot aantal activiteiten zoals: De carnavalsoptocht, De Klompengatse Avonden en Efkus Opwèrme, om het Klompengatse publiek een onvergetelijk carnaval te bezorgen.

Hierbij vergeten wij zeker niet de jeugd, mensen met een beperking en de bejaarden. Hiervoor zijn dan ook speciale middagen en avonden georganiseerd die elk jaar weer met grote belangstelling worden bezocht.

De SKB draagt zorg voor het kiezen van zowel de Prins als de Jeugdprins van het Klompengat, die met hun beider gevolg op carnavalszondag op hun wagen door het Klompengat zullen trekken. Alle wagens die tijdens de optocht voorbijtrekken hebben een door SKB georganiseerde bouwloods ter beschikking.

De organisatie van de SKB heeft in het totaal ca.150 vrijwilligers, die zich allen inzetten om al deze evenementen tot een prachtig feest te maken.